Juridisk ansvarsfraskrivelse

Disclaimer for https:/bytaltmuligmedhinanden.online

Selv om vi er en Dansk eget webside, så kan der være brugere i udlandet, som opretter sig som brugere, eller linker og henviser til vores webside, og da en Disclaimer i fx. USA er ekstremt meget ansvarsfraskrivende  – som eksempel, at man ikke må sætte en kat ind i en mikroovn –  så har vi valgt at gøre det tilsvarende i vores ansvarsfraskivelse.

Anvendelsesområde

Alle data og oplysninger, der vises på vores webside placeret på https:/bytaltmuligmedhinanden.online er omfattet af denne juridiske ansvarsfraskrivelse.

Mens vi konstant stræber efter at holde indholdet ajourført og gennemgået, skal du forstå, at vi ikke fremsætter erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, angående nøjagtighed, korrekthed, konsistens, fuldstændighed, egnethed og/eller tilgængelighed derfra.

Denne ansvarsfraskrivelse omfatter din brug og adgang til websiden, fra og med det tidspunkt, hvor du opretter en bruger profil. Ved at bruge websiden og ethvert afsnit deraf, accepterer du og accepterer du denne fraskrivelse fuldt ud. Derfor, hvis du adskiller dig eller er imod nogen del derfra, skal du straks slette din bruger profil, og stoppe brugen af ​​websiden og forlade den.

Læs venligst omhyggeligt denne ansvarsfraskrivelse sammen med vores Vilkår og Betingelser og vores Privatlivs Politik.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Medmindre andet er antydet til det modsatte, ejer og/eller vores licensgivere, licenserer, driver og/eller på anden måde kontrollerer de intellektuelle ejendomsrettigheder, der følger af websiden, og enhver intellektuel ejendomsret hertil er derved forbeholdt af deres respektive indehavere.

Repræsentationer og garantier og begrænsninger af ansvar

Enhver artikel, vektor, billede, tema, arkiv, kode, design, indhold, information, udtalelse, artikel, anbefaling, metrisk, post, blog, billede, idé eller kommentar, der vises på websiden leveres gratis og til information og referenceformål.

Vi påtager os intet ansvar for dets rigtighed og egnethed. Ovennævnte indhold er ikke beregnet til at udgøre kommerciel, markedsføring, internet eller rådgivning til nogen tredjepart om et specifikt emne, emne, materie eller branche, og ifølge Straffeloven og Det Kriminalpræventive Råd, skal personer i dine eventuelle pornografiske fotos, være mindst 18 år, deres ansigter skal anonymiseres, og alle kønsdele skal tildækkes.

Gennem websiden kan du muligvis få adgang til andre tredjeparts websider, der ikke er under vores kontrol. Vi har ingen magt over omfanget, tilgængelighed, indhold, data, tjenester, produkter, billeder og/eller relateret multimedie på sådanne websider, og det samme vises kun for nemheds skyld.

Indsættelse af et hyperlink eller banner indebærer ikke eller indebærer en påtegning af produkter og tjenester dertil fra os. Læs de gældende vilkår og politikker på sådanne tredjeparts websider.

Websiden er under ingen omstændigheder juridisk ansvarlig for tab eller skade, herunder uden begrænsning, direkte, indirekte, følgeskader, straffende, eksemplariske, særlige tab eller skader eller anden skade af enhver art, der opstår som følge af eller relateret til, brugen og adgangen til websiden af dig eller enhver person.

I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, udelukker vi herved alle repræsentationer, garantier og betingelser, der vedrører websiden og brug og adgang hertil (herunder uden begrænsning enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for tilfredsstillende udførelse eller kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse og/eller brug af rimelig grad af pleje eller dygtighed).

Vi er derfor ikke ansvarlige for tab af goodwill, indkomst, fortjeneste, indtægter, forretning, data eller information.

Intet i denne ansvarsfraskrivelse eller andre steder på websiden udelukker eller begrænser vores ansvar forårsaget af vores uagtsomhed eller for noget andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

Opdateringer

Websiden forbeholder sig hermed retten til at ændre, opdatere og ændre denne ansvarsfraskrivelse fra tid til anden uden forudgående varsel og dets eneste og endelige skøn. Den opdaterede ansvarsfraskrivelse gælder for og regulerer enhver og al brug og/eller adgang til websiden fra dig fra den dato, sådanne ændringer offentliggøres via websiden.

Gennemse derfor regelmæssigt denne side for at læse den nyeste version.

Denne ansvarsfraskrivelse sammen med vores Vilkår og Betingelser og vores Privatlivs Politik udgør hele aftalen mellem dig og os i relation til din adgang og brug af websiden, og erstatter alt før tilhørende kommunikation og aftaler af enhver art vedrørende emnet heraf.

Se vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger for information angående annoncerings- og fravalgsmekanismer. Eventuelle uoverensstemmelser, der opstår som følge af denne ansvarsfraskrivelse, vil blive fortolket og styret i henhold til de gældende lovgivninger i Danmark.

Personlige data

Vi kan indsamle og bruge personlige oplysninger om din brug af websiden, herunder visse typer information fra og om dig. Websiden kan bruge disse oplysninger til:

  1. Dets egne forretningsformål, forudsat at sådanne oplysninger ikke personligt identificerer dig.
  2. Opret og vedligehold en database over vores brugere og skiver og terninger data opnået derfra.
  3. Forsyne dig med produkter, varer og tjenester, der sælges via websiden.
  4. Brug af anonymiserede, ikke-personligt identificerbare data og info om dig og andre brugere med henblik på at oprette og vise browsing- og forbrugspræferencer, profiler, diagrammer og samlede statistikker og databaser.

Vi vil fremover bestræbe os på, med rimelighed at beskytte dine data i videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning.

BEMÆRK: Selv om vores brugere eller andre skulle linke fra Google.com, Youtube.com eller Facebook.com til vores webside, så er vores webside https:/bytaltmuligmedhinanden.online på ingen måde godkendt af, afhængighedsrelateret til eller på anden måde tilknyttet Google.com, YouTube.com eller Facebook.com.

GOOGLE og YOUTUBE er varemærker for Google LLC, og FACEBOOK er et varemærke for FACEBOOK, Inc.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på bytaltmuligtmedhinanden@tryware.dk

Chinese (Simplified)DanishEnglishFrenchJapaneseSpanish