Sådan gør du?

Her kan du i FAQ se, hvordan du opretter en annonce.

Det er VIGTIGT, at TITLEN i alle dine annoncer her på websiden, skal starte med enten KØB: eller skal starte med SALG:

Så kan du nede i annonceteksten skrive, om du ønsker at BYTTE i forbindelse med dit køb eller salg. Årsagen er at du via menuen BYTTEHANDEL kun ser TITLEN for de seneste af alle dine og alle andres annoncer – så du kan reagere på dem, – og så er det jo dumt, hvis du reagerer på at købe en ting, som en anden ønsker at købe.

Når du har oprettet annnoncen her på websiden, så kopier hele linket i adresselinjen (inklusive den sidste /), som for vores pibeannonce er:

https://bytaltmuligtmedhinanden.online/byttehandel/salg-unik-pibeholder-og-6-piber-saelges-til-hojeste-bud/

Bemærk at alt i dit annonce link her på websiden, er små bogstaver og at æ, ø og å erstattes med Engelske versioner heraf.

Efter at du er færdig med din annonce her på websiden , så start din annonce på vores Facebook gruppe “Byt alt muligt med hinanden“, med kopien af dit link for din annnonce her på websiden, og skriv på Facebook, at der er fotos og mere tekst via linket.

På vores Facebook gruppe ” Byt alt muligt med hinanden “, skal du kun og uden fotos, ganske kort skrive nogle tanker og ønsker om, hvad du vil byttehandle med, og undgå “farlige bornerte ord” i teksten, så din annonce ikke fjernes af Facebook.

VIGTIGT: Sørg for, at alle dine annonce beskeder på vores Facebook gruppe “Byt alt muligt med hinanden” altid placeres under opslags emnet “BytteHandel”


Alle administratorens beskeder er noteret under opslags emnet “Administrator beskeder”

Chinese (Simplified)DanishEnglishFrenchJapaneseSpanish