Vilkår og Betingelsers Politik

Vi bruger følgende SYNONYMER i disse Vilkår og Betingelsers Politik til {Websiden}, der er tilgængelig fra {Webside Link}. 

• {Websiden} = Byt alt muligt med hinanden

• {Webside Link} = https://bytaltmuligtmedhinanden.online

• {E-mail-adresse} = bytaltmuligtmedhinanden@tryware.dk

• {Ansvarlig} = Jørgen Malmgren  

Introduktion 

Disse betingelser anvendes fuldt ud og får virkning på din brug af dette webside. Ved at bruge denne webside, accepterede du alle vilkår og betingelser, der er skrevet her. Du må ikke bruge dette webside, hvis du er uenig i nogen af ​​disse standard standardbetingelser og vilkår.

Mindreårige eller personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge denne webside. Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for mere information om vores standardbetingelser, så tøv ikke med at kontakte {Ansvarlig} via e-mail på {E-mail-adresse}.  

Intellektuelle ejendomsrettigheder 

Bortset fra det indhold du ejer, så ejer {Websiden} og/eller dets licensgivere alle de intellektuelle ejendomsrettigheder og materialer, der findes på denne webside. Du tildeles kun en begrænset licens med henblik på at se det materiale, der findes på denne webside.  

Begrænsninger 

Du er specifikt begrænset til alt fra følgende:

  •  Publicering af websidens materiale i andre medier;
  • Salg, under licensiering og/eller på anden måde kommercialisering af ethvert websides materiale;
  • Offentlig udførelse og/eller visning af websidens materiale;
  • At bruge denne webside på nogen måde, der er eller kan skade dette webside;
  • Brug af denne webside på enhver måde, der påvirker brugerens adgang til dette webside;
  • Brug af denne webside i strid med gældende love og forskrifter, eller på nogen måde kan skade websiden eller enhver person eller forretningsenhed;
  • Du accepterer ifølge Straffeloven og Det Kriminalpræventive Råd, at,personer i dine eventuelle pornografiske fotos, skal være mindst 18 år, deres ansigter skal anonymiseres, og alle kønsdele skal tildækkes.
  • Deltage i dataindvinding, datahøst, dataudtrækning eller anden lignende aktivitet i relation til dette webside;
  • At bruge denne webside til at deltage i reklame eller markedsføring. 

Visse områder på denne webside har begrænset din adgang til det, og {Websiden} kan yderligere begrænse adgangen for dig til ethvert område på denne webside til enhver tid efter absolut skøn. Ethvert bruger-id og adgangskode, du måtte have til dette webside, er fortroligt, og du skal også bevare denne fortrolighed.  

Dit indhold 

I denne websides standardbetingelser betyder “Dit indhold” al lyd, videotekst, billeder eller andet materiale, du vælger at vise på dette webside. Ved at vise dit indhold giver du {Websiden} en ikke-eksklusiv, verdensomspændende uigenkaldelig, under licensierbar licens til at bruge, gengive, tilpasse, offentliggøre, oversætte og distribuere det i ethvert medie. Dit indhold skal være dit eget og må ikke angribe nogen tredjeparts rettigheder. {Ansvarlig} og  {Websiden}’s administratorer forbeholder sig retten til at fjerne noget af dit indhold fra denne webside når som helst uden varsel.  

Ingen garantier 

Denne webside leveres “som den er” med alle fejl, og {Websiden} udtrykker ingen repræsentationer eller garantier, af nogen art relateret til denne webside eller materialerne på denne webside. Intet, der findes på dette webside, skal også fortolkes som rådgivende.  

Ansvarsbegrænsning {

Websiden}’s og ingen af ​​dens administratorer må under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for noget, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med din brug af denne webside, uanset om et sådant ansvar er under samtykke. {Websiden}, inklusive dens administratorer, holdes ikke ansvarlig for indirekte, følgeskader eller særligt ansvar, der opstår på eller på nogen måde relateret til din brug af dette webside.  

Erstatning 

Du holder hermed i fuldt omfang {Websiden} skadesløs for og imod enhver og/eller alle forpligtelser, omkostninger, krav, årsager til handling, skader og udgifter, der opstår på nogen måde relateret til din overtrædelse af nogen af ​​bestemmelserne i disse vilkår.  

Adskillelighed 

Hvis en bestemmelse i disse betingelser viser sig at være ugyldig i henhold til gældende lov, slettes sådanne bestemmelser uden at påvirke de resterende bestemmelser heri.  

Variation af vilkår 

{Websiden} har tilladelse til at revidere disse betingelser til enhver tid, som det finder passende, og ved at bruge denne webside forventes det, at du regelmæssigt gennemgår disse vilkår.  

Opgave 

{Websiden} har tilladelse til at tildele, overføre og underentrepriser sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse betingelser uden nogen meddelelse. Du har dog ikke tilladelse til at tildele, overføre eller underentrepriser nogen af ​​dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse betingelser.  

Hele aftalen 

Disse betingelser udgør hele aftalen mellem {Websiden} og dig i relation til din brug af denne webside, og erstatter alle forudgående aftaler og forståelser.  

Regulerende lovgivning og jurisdiktion

Disse vilkår styres af og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning, og du underkaster dig den ikke-eksklusive jurisdiktion for de statslige og føderale domstole, der er beliggende der til løsning af eventuelle tvister.

Chinese (Simplified)DanishEnglishFrenchJapaneseSpanish